యోగ్యతాపత్రాలకు

యోగ్యతాపత్రాలకు

మేము అధిక మరియు తక్కువ టెంపరేచర్ టెస్ట్, పవర్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్, షార్ట్ సర్కిల్ట్ టెస్ట్, ఆర్క్ స్ట్రైకింగ్ టెస్ట్, డ్రాప్ టెస్ట్ మరియు మేము CE, TUV, LR, DB, ABS, మరియు SO