Certifieringar

CERTIFIERINGAR

VI HAR HÖG OCH LÅGT TEMPERATURTEST, KRAFTSTABILITETTEST, KORT CIRKULTTEST, ARK STRIKINGSTEST, DROPTEST och vi har CE, TUV, LR, DB, ABS, och så vidare