Shahaadooyinka

SHAHAADADA

Waxaan haysanaa Imtixaanaadka Xaga Sare iyo kan Hoose, HARKA TABABARKA Awoodda, Imtixaanka SHIR CIRCULT, TILMAAMAHA ARC