تماس بگیرید: 0086-18961228650

گواهینامه ها

گواهینامه ها

ما آزمایش دما و پایین دما ، تست قدرت پایدار ، آزمایش سیرکولت کوتاه ، آزمایش قوای ARC ، آزمایش DROP را داریم و CE ، TUV ، LR ، DB ، ABS و موارد دیگر داریم.