Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ARC, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ και έχουμε CE, TUV, LR, DB, ABS και ούτω καθεξής